Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habřina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habřina, hasicí přístroje Habřina, školení na hasicí přístroje Habřina, prodej hasicích systémů Habřina, prodej hasicích přístrojů Habřina, hasiva a hasicí příslušenství Habřina, Tepostop Habřina, firestop Habřina, hasicí systémy Habřina, hasicí zařízení Habřina, hasicí přístroje Habřina, požární ochrana Habřina, stabilní hasicí zařízení Habřina, lokální stabilní hasicí zařízení Habřina, automatický hasicí systém Habřina, samočinný hasicí systém Habřina, hasit CO2 Habřina, hasit oxid uhličitý Habřina, hasit s inergen Habřina, čisté hasivo Habřina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habřina, vodní hasící přístroj Habřina, sněhový hasící přístroj Habřina, pěnový hasící přístroj Habřina, požární zabezpečení Habřina, požární bezpečnost Habřina, protipožární ochrana Habřina, servisní organizace hasících přístrojů Habřina, hasící syytémy serverovny Habřina,hasící filter Habřina, hasící přístroje pro cnc stroje Habřina, hasící systémy pro autobusy Habřina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.