Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habří, hasicí přístroje Habří, školení na hasicí přístroje Habří, prodej hasicích systémů Habří, prodej hasicích přístrojů Habří, hasiva a hasicí příslušenství Habří, Tepostop Habří, firestop Habří, hasicí systémy Habří, hasicí zařízení Habří, hasicí přístroje Habří, požární ochrana Habří, stabilní hasicí zařízení Habří, lokální stabilní hasicí zařízení Habří, automatický hasicí systém Habří, samočinný hasicí systém Habří, hasit CO2 Habří, hasit oxid uhličitý Habří, hasit s inergen Habří, čisté hasivo Habří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habří, vodní hasící přístroj Habří, sněhový hasící přístroj Habří, pěnový hasící přístroj Habří, požární zabezpečení Habří, požární bezpečnost Habří, protipožární ochrana Habří, servisní organizace hasících přístrojů Habří, hasící syytémy serverovny Habří,hasící filter Habří, hasící přístroje pro cnc stroje Habří, hasící systémy pro autobusy Habří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.