Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habartov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habartov, hasicí přístroje Habartov, školení na hasicí přístroje Habartov, prodej hasicích systémů Habartov, prodej hasicích přístrojů Habartov, hasiva a hasicí příslušenství Habartov, Tepostop Habartov, firestop Habartov, hasicí systémy Habartov, hasicí zařízení Habartov, hasicí přístroje Habartov, požární ochrana Habartov, stabilní hasicí zařízení Habartov, lokální stabilní hasicí zařízení Habartov, automatický hasicí systém Habartov, samočinný hasicí systém Habartov, hasit CO2 Habartov, hasit oxid uhličitý Habartov, hasit s inergen Habartov, čisté hasivo Habartov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habartov, vodní hasící přístroj Habartov, sněhový hasící přístroj Habartov, pěnový hasící přístroj Habartov, požární zabezpečení Habartov, požární bezpečnost Habartov, protipožární ochrana Habartov, servisní organizace hasících přístrojů Habartov, hasící syytémy serverovny Habartov,hasící filter Habartov, hasící přístroje pro cnc stroje Habartov, hasící systémy pro autobusy Habartov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.