Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Habartice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Habartice, hasicí přístroje Habartice, školení na hasicí přístroje Habartice, prodej hasicích systémů Habartice, prodej hasicích přístrojů Habartice, hasiva a hasicí příslušenství Habartice, Tepostop Habartice, firestop Habartice, hasicí systémy Habartice, hasicí zařízení Habartice, hasicí přístroje Habartice, požární ochrana Habartice, stabilní hasicí zařízení Habartice, lokální stabilní hasicí zařízení Habartice, automatický hasicí systém Habartice, samočinný hasicí systém Habartice, hasit CO2 Habartice, hasit oxid uhličitý Habartice, hasit s inergen Habartice, čisté hasivo Habartice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Habartice, vodní hasící přístroj Habartice, sněhový hasící přístroj Habartice, pěnový hasící přístroj Habartice, požární zabezpečení Habartice, požární bezpečnost Habartice, protipožární ochrana Habartice, servisní organizace hasících přístrojů Habartice, hasící syytémy serverovny Habartice,hasící filter Habartice, hasící přístroje pro cnc stroje Habartice, hasící systémy pro autobusy Habartice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.