Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Grymov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Grymov, hasicí přístroje Grymov, školení na hasicí přístroje Grymov, prodej hasicích systémů Grymov, prodej hasicích přístrojů Grymov, hasiva a hasicí příslušenství Grymov, Tepostop Grymov, firestop Grymov, hasicí systémy Grymov, hasicí zařízení Grymov, hasicí přístroje Grymov, požární ochrana Grymov, stabilní hasicí zařízení Grymov, lokální stabilní hasicí zařízení Grymov, automatický hasicí systém Grymov, samočinný hasicí systém Grymov, hasit CO2 Grymov, hasit oxid uhličitý Grymov, hasit s inergen Grymov, čisté hasivo Grymov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Grymov, vodní hasící přístroj Grymov, sněhový hasící přístroj Grymov, pěnový hasící přístroj Grymov, požární zabezpečení Grymov, požární bezpečnost Grymov, protipožární ochrana Grymov, servisní organizace hasících přístrojů Grymov, hasící syytémy serverovny Grymov,hasící filter Grymov, hasící přístroje pro cnc stroje Grymov, hasící systémy pro autobusy Grymov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.