Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Grešlové Mýto

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Grešlové Mýto, hasicí přístroje Grešlové Mýto, školení na hasicí přístroje Grešlové Mýto, prodej hasicích systémů Grešlové Mýto, prodej hasicích přístrojů Grešlové Mýto, hasiva a hasicí příslušenství Grešlové Mýto, Tepostop Grešlové Mýto, firestop Grešlové Mýto, hasicí systémy Grešlové Mýto, hasicí zařízení Grešlové Mýto, hasicí přístroje Grešlové Mýto, požární ochrana Grešlové Mýto, stabilní hasicí zařízení Grešlové Mýto, lokální stabilní hasicí zařízení Grešlové Mýto, automatický hasicí systém Grešlové Mýto, samočinný hasicí systém Grešlové Mýto, hasit CO2 Grešlové Mýto, hasit oxid uhličitý Grešlové Mýto, hasit s inergen Grešlové Mýto, čisté hasivo Grešlové Mýto, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Grešlové Mýto, vodní hasící přístroj Grešlové Mýto, sněhový hasící přístroj Grešlové Mýto, pěnový hasící přístroj Grešlové Mýto, požární zabezpečení Grešlové Mýto, požární bezpečnost Grešlové Mýto, protipožární ochrana Grešlové Mýto, servisní organizace hasících přístrojů Grešlové Mýto, hasící syytémy serverovny Grešlové Mýto,hasící filter Grešlové Mýto, hasící přístroje pro cnc stroje Grešlové Mýto, hasící systémy pro autobusy Grešlové Mýto, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.