Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Fulnek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Fulnek, hasicí přístroje Fulnek, školení na hasicí přístroje Fulnek, prodej hasicích systémů Fulnek, prodej hasicích přístrojů Fulnek, hasiva a hasicí příslušenství Fulnek, Tepostop Fulnek, firestop Fulnek, hasicí systémy Fulnek, hasicí zařízení Fulnek, hasicí přístroje Fulnek, požární ochrana Fulnek, stabilní hasicí zařízení Fulnek, lokální stabilní hasicí zařízení Fulnek, automatický hasicí systém Fulnek, samočinný hasicí systém Fulnek, hasit CO2 Fulnek, hasit oxid uhličitý Fulnek, hasit s inergen Fulnek, čisté hasivo Fulnek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Fulnek, vodní hasící přístroj Fulnek, sněhový hasící přístroj Fulnek, pěnový hasící přístroj Fulnek, požární zabezpečení Fulnek, požární bezpečnost Fulnek, protipožární ochrana Fulnek, servisní organizace hasících přístrojů Fulnek, hasící syytémy serverovny Fulnek,hasící filter Fulnek, hasící přístroje pro cnc stroje Fulnek, hasící systémy pro autobusy Fulnek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.