Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Fryšták

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Fryšták, hasicí přístroje Fryšták, školení na hasicí přístroje Fryšták, prodej hasicích systémů Fryšták, prodej hasicích přístrojů Fryšták, hasiva a hasicí příslušenství Fryšták, Tepostop Fryšták, firestop Fryšták, hasicí systémy Fryšták, hasicí zařízení Fryšták, hasicí přístroje Fryšták, požární ochrana Fryšták, stabilní hasicí zařízení Fryšták, lokální stabilní hasicí zařízení Fryšták, automatický hasicí systém Fryšták, samočinný hasicí systém Fryšták, hasit CO2 Fryšták, hasit oxid uhličitý Fryšták, hasit s inergen Fryšták, čisté hasivo Fryšták, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Fryšták, vodní hasící přístroj Fryšták, sněhový hasící přístroj Fryšták, pěnový hasící přístroj Fryšták, požární zabezpečení Fryšták, požární bezpečnost Fryšták, protipožární ochrana Fryšták, servisní organizace hasících přístrojů Fryšták, hasící syytémy serverovny Fryšták,hasící filter Fryšták, hasící přístroje pro cnc stroje Fryšták, hasící systémy pro autobusy Fryšták, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.