Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Fryšava pod Žákovou horou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Fryšava pod Žákovou horou, hasicí přístroje Fryšava pod Žákovou horou, školení na hasicí přístroje Fryšava pod Žákovou horou, prodej hasicích systémů Fryšava pod Žákovou horou, prodej hasicích přístrojů Fryšava pod Žákovou horou, hasiva a hasicí příslušenství Fryšava pod Žákovou horou, Tepostop Fryšava pod Žákovou horou, firestop Fryšava pod Žákovou horou, hasicí systémy Fryšava pod Žákovou horou, hasicí zařízení Fryšava pod Žákovou horou, hasicí přístroje Fryšava pod Žákovou horou, požární ochrana Fryšava pod Žákovou horou, stabilní hasicí zařízení Fryšava pod Žákovou horou, lokální stabilní hasicí zařízení Fryšava pod Žákovou horou, automatický hasicí systém Fryšava pod Žákovou horou, samočinný hasicí systém Fryšava pod Žákovou horou, hasit CO2 Fryšava pod Žákovou horou, hasit oxid uhličitý Fryšava pod Žákovou horou, hasit s inergen Fryšava pod Žákovou horou, čisté hasivo Fryšava pod Žákovou horou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Fryšava pod Žákovou horou, vodní hasící přístroj Fryšava pod Žákovou horou, sněhový hasící přístroj Fryšava pod Žákovou horou, pěnový hasící přístroj Fryšava pod Žákovou horou, požární zabezpečení Fryšava pod Žákovou horou, požární bezpečnost Fryšava pod Žákovou horou, protipožární ochrana Fryšava pod Žákovou horou, servisní organizace hasících přístrojů Fryšava pod Žákovou horou, hasící syytémy serverovny Fryšava pod Žákovou horou,hasící filter Fryšava pod Žákovou horou, hasící přístroje pro cnc stroje Fryšava pod Žákovou horou, hasící systémy pro autobusy Fryšava pod Žákovou horou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.