Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Frymburk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Frymburk, hasicí přístroje Frymburk, školení na hasicí přístroje Frymburk, prodej hasicích systémů Frymburk, prodej hasicích přístrojů Frymburk, hasiva a hasicí příslušenství Frymburk, Tepostop Frymburk, firestop Frymburk, hasicí systémy Frymburk, hasicí zařízení Frymburk, hasicí přístroje Frymburk, požární ochrana Frymburk, stabilní hasicí zařízení Frymburk, lokální stabilní hasicí zařízení Frymburk, automatický hasicí systém Frymburk, samočinný hasicí systém Frymburk, hasit CO2 Frymburk, hasit oxid uhličitý Frymburk, hasit s inergen Frymburk, čisté hasivo Frymburk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Frymburk, vodní hasící přístroj Frymburk, sněhový hasící přístroj Frymburk, pěnový hasící přístroj Frymburk, požární zabezpečení Frymburk, požární bezpečnost Frymburk, protipožární ochrana Frymburk, servisní organizace hasících přístrojů Frymburk, hasící syytémy serverovny Frymburk,hasící filter Frymburk, hasící přístroje pro cnc stroje Frymburk, hasící systémy pro autobusy Frymburk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.