Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Frýdštejn

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Frýdštejn, hasicí přístroje Frýdštejn, školení na hasicí přístroje Frýdštejn, prodej hasicích systémů Frýdštejn, prodej hasicích přístrojů Frýdštejn, hasiva a hasicí příslušenství Frýdštejn, Tepostop Frýdštejn, firestop Frýdštejn, hasicí systémy Frýdštejn, hasicí zařízení Frýdštejn, hasicí přístroje Frýdštejn, požární ochrana Frýdštejn, stabilní hasicí zařízení Frýdštejn, lokální stabilní hasicí zařízení Frýdštejn, automatický hasicí systém Frýdštejn, samočinný hasicí systém Frýdštejn, hasit CO2 Frýdštejn, hasit oxid uhličitý Frýdštejn, hasit s inergen Frýdštejn, čisté hasivo Frýdštejn, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Frýdštejn, vodní hasící přístroj Frýdštejn, sněhový hasící přístroj Frýdštejn, pěnový hasící přístroj Frýdštejn, požární zabezpečení Frýdštejn, požární bezpečnost Frýdštejn, protipožární ochrana Frýdštejn, servisní organizace hasících přístrojů Frýdštejn, hasící syytémy serverovny Frýdštejn,hasící filter Frýdštejn, hasící přístroje pro cnc stroje Frýdštejn, hasící systémy pro autobusy Frýdštejn, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.