Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Frýdlant nad Ostravicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Frýdlant nad Ostravicí, hasicí přístroje Frýdlant nad Ostravicí, školení na hasicí přístroje Frýdlant nad Ostravicí, prodej hasicích systémů Frýdlant nad Ostravicí, prodej hasicích přístrojů Frýdlant nad Ostravicí, hasiva a hasicí příslušenství Frýdlant nad Ostravicí, Tepostop Frýdlant nad Ostravicí, firestop Frýdlant nad Ostravicí, hasicí systémy Frýdlant nad Ostravicí, hasicí zařízení Frýdlant nad Ostravicí, hasicí přístroje Frýdlant nad Ostravicí, požární ochrana Frýdlant nad Ostravicí, stabilní hasicí zařízení Frýdlant nad Ostravicí, lokální stabilní hasicí zařízení Frýdlant nad Ostravicí, automatický hasicí systém Frýdlant nad Ostravicí, samočinný hasicí systém Frýdlant nad Ostravicí, hasit CO2 Frýdlant nad Ostravicí, hasit oxid uhličitý Frýdlant nad Ostravicí, hasit s inergen Frýdlant nad Ostravicí, čisté hasivo Frýdlant nad Ostravicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Frýdlant nad Ostravicí, vodní hasící přístroj Frýdlant nad Ostravicí, sněhový hasící přístroj Frýdlant nad Ostravicí, pěnový hasící přístroj Frýdlant nad Ostravicí, požární zabezpečení Frýdlant nad Ostravicí, požární bezpečnost Frýdlant nad Ostravicí, protipožární ochrana Frýdlant nad Ostravicí, servisní organizace hasících přístrojů Frýdlant nad Ostravicí, hasící syytémy serverovny Frýdlant nad Ostravicí,hasící filter Frýdlant nad Ostravicí, hasící přístroje pro cnc stroje Frýdlant nad Ostravicí, hasící systémy pro autobusy Frýdlant nad Ostravicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.