Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Frýdlant

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Frýdlant, hasicí přístroje Frýdlant, školení na hasicí přístroje Frýdlant, prodej hasicích systémů Frýdlant, prodej hasicích přístrojů Frýdlant, hasiva a hasicí příslušenství Frýdlant, Tepostop Frýdlant, firestop Frýdlant, hasicí systémy Frýdlant, hasicí zařízení Frýdlant, hasicí přístroje Frýdlant, požární ochrana Frýdlant, stabilní hasicí zařízení Frýdlant, lokální stabilní hasicí zařízení Frýdlant, automatický hasicí systém Frýdlant, samočinný hasicí systém Frýdlant, hasit CO2 Frýdlant, hasit oxid uhličitý Frýdlant, hasit s inergen Frýdlant, čisté hasivo Frýdlant, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Frýdlant, vodní hasící přístroj Frýdlant, sněhový hasící přístroj Frýdlant, pěnový hasící přístroj Frýdlant, požární zabezpečení Frýdlant, požární bezpečnost Frýdlant, protipožární ochrana Frýdlant, servisní organizace hasících přístrojů Frýdlant, hasící syytémy serverovny Frýdlant,hasící filter Frýdlant, hasící přístroje pro cnc stroje Frýdlant, hasící systémy pro autobusy Frýdlant, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.