Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Fryčovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Fryčovice, hasicí přístroje Fryčovice, školení na hasicí přístroje Fryčovice, prodej hasicích systémů Fryčovice, prodej hasicích přístrojů Fryčovice, hasiva a hasicí příslušenství Fryčovice, Tepostop Fryčovice, firestop Fryčovice, hasicí systémy Fryčovice, hasicí zařízení Fryčovice, hasicí přístroje Fryčovice, požární ochrana Fryčovice, stabilní hasicí zařízení Fryčovice, lokální stabilní hasicí zařízení Fryčovice, automatický hasicí systém Fryčovice, samočinný hasicí systém Fryčovice, hasit CO2 Fryčovice, hasit oxid uhličitý Fryčovice, hasit s inergen Fryčovice, čisté hasivo Fryčovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Fryčovice, vodní hasící přístroj Fryčovice, sněhový hasící přístroj Fryčovice, pěnový hasící přístroj Fryčovice, požární zabezpečení Fryčovice, požární bezpečnost Fryčovice, protipožární ochrana Fryčovice, servisní organizace hasících přístrojů Fryčovice, hasící syytémy serverovny Fryčovice,hasící filter Fryčovice, hasící přístroje pro cnc stroje Fryčovice, hasící systémy pro autobusy Fryčovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.