Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Felbabka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Felbabka, hasicí přístroje Felbabka, školení na hasicí přístroje Felbabka, prodej hasicích systémů Felbabka, prodej hasicích přístrojů Felbabka, hasiva a hasicí příslušenství Felbabka, Tepostop Felbabka, firestop Felbabka, hasicí systémy Felbabka, hasicí zařízení Felbabka, hasicí přístroje Felbabka, požární ochrana Felbabka, stabilní hasicí zařízení Felbabka, lokální stabilní hasicí zařízení Felbabka, automatický hasicí systém Felbabka, samočinný hasicí systém Felbabka, hasit CO2 Felbabka, hasit oxid uhličitý Felbabka, hasit s inergen Felbabka, čisté hasivo Felbabka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Felbabka, vodní hasící přístroj Felbabka, sněhový hasící přístroj Felbabka, pěnový hasící přístroj Felbabka, požární zabezpečení Felbabka, požární bezpečnost Felbabka, protipožární ochrana Felbabka, servisní organizace hasících přístrojů Felbabka, hasící syytémy serverovny Felbabka,hasící filter Felbabka, hasící přístroje pro cnc stroje Felbabka, hasící systémy pro autobusy Felbabka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.