Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Erpužice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Erpužice, hasicí přístroje Erpužice, školení na hasicí přístroje Erpužice, prodej hasicích systémů Erpužice, prodej hasicích přístrojů Erpužice, hasiva a hasicí příslušenství Erpužice, Tepostop Erpužice, firestop Erpužice, hasicí systémy Erpužice, hasicí zařízení Erpužice, hasicí přístroje Erpužice, požární ochrana Erpužice, stabilní hasicí zařízení Erpužice, lokální stabilní hasicí zařízení Erpužice, automatický hasicí systém Erpužice, samočinný hasicí systém Erpužice, hasit CO2 Erpužice, hasit oxid uhličitý Erpužice, hasit s inergen Erpužice, čisté hasivo Erpužice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Erpužice, vodní hasící přístroj Erpužice, sněhový hasící přístroj Erpužice, pěnový hasící přístroj Erpužice, požární zabezpečení Erpužice, požární bezpečnost Erpužice, protipožární ochrana Erpužice, servisní organizace hasících přístrojů Erpužice, hasící syytémy serverovny Erpužice,hasící filter Erpužice, hasící přístroje pro cnc stroje Erpužice, hasící systémy pro autobusy Erpužice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.