Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ejpovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ejpovice, hasicí přístroje Ejpovice, školení na hasicí přístroje Ejpovice, prodej hasicích systémů Ejpovice, prodej hasicích přístrojů Ejpovice, hasiva a hasicí příslušenství Ejpovice, Tepostop Ejpovice, firestop Ejpovice, hasicí systémy Ejpovice, hasicí zařízení Ejpovice, hasicí přístroje Ejpovice, požární ochrana Ejpovice, stabilní hasicí zařízení Ejpovice, lokální stabilní hasicí zařízení Ejpovice, automatický hasicí systém Ejpovice, samočinný hasicí systém Ejpovice, hasit CO2 Ejpovice, hasit oxid uhličitý Ejpovice, hasit s inergen Ejpovice, čisté hasivo Ejpovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ejpovice, vodní hasící přístroj Ejpovice, sněhový hasící přístroj Ejpovice, pěnový hasící přístroj Ejpovice, požární zabezpečení Ejpovice, požární bezpečnost Ejpovice, protipožární ochrana Ejpovice, servisní organizace hasících přístrojů Ejpovice, hasící syytémy serverovny Ejpovice,hasící filter Ejpovice, hasící přístroje pro cnc stroje Ejpovice, hasící systémy pro autobusy Ejpovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.