Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Džbánov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Džbánov, hasicí přístroje Džbánov, školení na hasicí přístroje Džbánov, prodej hasicích systémů Džbánov, prodej hasicích přístrojů Džbánov, hasiva a hasicí příslušenství Džbánov, Tepostop Džbánov, firestop Džbánov, hasicí systémy Džbánov, hasicí zařízení Džbánov, hasicí přístroje Džbánov, požární ochrana Džbánov, stabilní hasicí zařízení Džbánov, lokální stabilní hasicí zařízení Džbánov, automatický hasicí systém Džbánov, samočinný hasicí systém Džbánov, hasit CO2 Džbánov, hasit oxid uhličitý Džbánov, hasit s inergen Džbánov, čisté hasivo Džbánov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Džbánov, vodní hasící přístroj Džbánov, sněhový hasící přístroj Džbánov, pěnový hasící přístroj Džbánov, požární zabezpečení Džbánov, požární bezpečnost Džbánov, protipožární ochrana Džbánov, servisní organizace hasících přístrojů Džbánov, hasící syytémy serverovny Džbánov,hasící filter Džbánov, hasící přístroje pro cnc stroje Džbánov, hasící systémy pro autobusy Džbánov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.