Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Džbánice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Džbánice, hasicí přístroje Džbánice, školení na hasicí přístroje Džbánice, prodej hasicích systémů Džbánice, prodej hasicích přístrojů Džbánice, hasiva a hasicí příslušenství Džbánice, Tepostop Džbánice, firestop Džbánice, hasicí systémy Džbánice, hasicí zařízení Džbánice, hasicí přístroje Džbánice, požární ochrana Džbánice, stabilní hasicí zařízení Džbánice, lokální stabilní hasicí zařízení Džbánice, automatický hasicí systém Džbánice, samočinný hasicí systém Džbánice, hasit CO2 Džbánice, hasit oxid uhličitý Džbánice, hasit s inergen Džbánice, čisté hasivo Džbánice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Džbánice, vodní hasící přístroj Džbánice, sněhový hasící přístroj Džbánice, pěnový hasící přístroj Džbánice, požární zabezpečení Džbánice, požární bezpečnost Džbánice, protipožární ochrana Džbánice, servisní organizace hasících přístrojů Džbánice, hasící syytémy serverovny Džbánice,hasící filter Džbánice, hasící přístroje pro cnc stroje Džbánice, hasící systémy pro autobusy Džbánice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.