Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dynín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dynín, hasicí přístroje Dynín, školení na hasicí přístroje Dynín, prodej hasicích systémů Dynín, prodej hasicích přístrojů Dynín, hasiva a hasicí příslušenství Dynín, Tepostop Dynín, firestop Dynín, hasicí systémy Dynín, hasicí zařízení Dynín, hasicí přístroje Dynín, požární ochrana Dynín, stabilní hasicí zařízení Dynín, lokální stabilní hasicí zařízení Dynín, automatický hasicí systém Dynín, samočinný hasicí systém Dynín, hasit CO2 Dynín, hasit oxid uhličitý Dynín, hasit s inergen Dynín, čisté hasivo Dynín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dynín, vodní hasící přístroj Dynín, sněhový hasící přístroj Dynín, pěnový hasící přístroj Dynín, požární zabezpečení Dynín, požární bezpečnost Dynín, protipožární ochrana Dynín, servisní organizace hasících přístrojů Dynín, hasící syytémy serverovny Dynín,hasící filter Dynín, hasící přístroje pro cnc stroje Dynín, hasící systémy pro autobusy Dynín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.