Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dymokury

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dymokury, hasicí přístroje Dymokury, školení na hasicí přístroje Dymokury, prodej hasicích systémů Dymokury, prodej hasicích přístrojů Dymokury, hasiva a hasicí příslušenství Dymokury, Tepostop Dymokury, firestop Dymokury, hasicí systémy Dymokury, hasicí zařízení Dymokury, hasicí přístroje Dymokury, požární ochrana Dymokury, stabilní hasicí zařízení Dymokury, lokální stabilní hasicí zařízení Dymokury, automatický hasicí systém Dymokury, samočinný hasicí systém Dymokury, hasit CO2 Dymokury, hasit oxid uhličitý Dymokury, hasit s inergen Dymokury, čisté hasivo Dymokury, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dymokury, vodní hasící přístroj Dymokury, sněhový hasící přístroj Dymokury, pěnový hasící přístroj Dymokury, požární zabezpečení Dymokury, požární bezpečnost Dymokury, protipožární ochrana Dymokury, servisní organizace hasících přístrojů Dymokury, hasící syytémy serverovny Dymokury,hasící filter Dymokury, hasící přístroje pro cnc stroje Dymokury, hasící systémy pro autobusy Dymokury, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.