Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dyjice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dyjice, hasicí přístroje Dyjice, školení na hasicí přístroje Dyjice, prodej hasicích systémů Dyjice, prodej hasicích přístrojů Dyjice, hasiva a hasicí příslušenství Dyjice, Tepostop Dyjice, firestop Dyjice, hasicí systémy Dyjice, hasicí zařízení Dyjice, hasicí přístroje Dyjice, požární ochrana Dyjice, stabilní hasicí zařízení Dyjice, lokální stabilní hasicí zařízení Dyjice, automatický hasicí systém Dyjice, samočinný hasicí systém Dyjice, hasit CO2 Dyjice, hasit oxid uhličitý Dyjice, hasit s inergen Dyjice, čisté hasivo Dyjice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dyjice, vodní hasící přístroj Dyjice, sněhový hasící přístroj Dyjice, pěnový hasící přístroj Dyjice, požární zabezpečení Dyjice, požární bezpečnost Dyjice, protipožární ochrana Dyjice, servisní organizace hasících přístrojů Dyjice, hasící syytémy serverovny Dyjice,hasící filter Dyjice, hasící přístroje pro cnc stroje Dyjice, hasící systémy pro autobusy Dyjice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.