Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dyje

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dyje, hasicí přístroje Dyje, školení na hasicí přístroje Dyje, prodej hasicích systémů Dyje, prodej hasicích přístrojů Dyje, hasiva a hasicí příslušenství Dyje, Tepostop Dyje, firestop Dyje, hasicí systémy Dyje, hasicí zařízení Dyje, hasicí přístroje Dyje, požární ochrana Dyje, stabilní hasicí zařízení Dyje, lokální stabilní hasicí zařízení Dyje, automatický hasicí systém Dyje, samočinný hasicí systém Dyje, hasit CO2 Dyje, hasit oxid uhličitý Dyje, hasit s inergen Dyje, čisté hasivo Dyje, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dyje, vodní hasící přístroj Dyje, sněhový hasící přístroj Dyje, pěnový hasící přístroj Dyje, požární zabezpečení Dyje, požární bezpečnost Dyje, protipožární ochrana Dyje, servisní organizace hasících přístrojů Dyje, hasící syytémy serverovny Dyje,hasící filter Dyje, hasící přístroje pro cnc stroje Dyje, hasící systémy pro autobusy Dyje, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.