Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dyjákovičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dyjákovičky, hasicí přístroje Dyjákovičky, školení na hasicí přístroje Dyjákovičky, prodej hasicích systémů Dyjákovičky, prodej hasicích přístrojů Dyjákovičky, hasiva a hasicí příslušenství Dyjákovičky, Tepostop Dyjákovičky, firestop Dyjákovičky, hasicí systémy Dyjákovičky, hasicí zařízení Dyjákovičky, hasicí přístroje Dyjákovičky, požární ochrana Dyjákovičky, stabilní hasicí zařízení Dyjákovičky, lokální stabilní hasicí zařízení Dyjákovičky, automatický hasicí systém Dyjákovičky, samočinný hasicí systém Dyjákovičky, hasit CO2 Dyjákovičky, hasit oxid uhličitý Dyjákovičky, hasit s inergen Dyjákovičky, čisté hasivo Dyjákovičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dyjákovičky, vodní hasící přístroj Dyjákovičky, sněhový hasící přístroj Dyjákovičky, pěnový hasící přístroj Dyjákovičky, požární zabezpečení Dyjákovičky, požární bezpečnost Dyjákovičky, protipožární ochrana Dyjákovičky, servisní organizace hasících přístrojů Dyjákovičky, hasící syytémy serverovny Dyjákovičky,hasící filter Dyjákovičky, hasící přístroje pro cnc stroje Dyjákovičky, hasící systémy pro autobusy Dyjákovičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.