Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dyjákovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dyjákovice, hasicí přístroje Dyjákovice, školení na hasicí přístroje Dyjákovice, prodej hasicích systémů Dyjákovice, prodej hasicích přístrojů Dyjákovice, hasiva a hasicí příslušenství Dyjákovice, Tepostop Dyjákovice, firestop Dyjákovice, hasicí systémy Dyjákovice, hasicí zařízení Dyjákovice, hasicí přístroje Dyjákovice, požární ochrana Dyjákovice, stabilní hasicí zařízení Dyjákovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dyjákovice, automatický hasicí systém Dyjákovice, samočinný hasicí systém Dyjákovice, hasit CO2 Dyjákovice, hasit oxid uhličitý Dyjákovice, hasit s inergen Dyjákovice, čisté hasivo Dyjákovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dyjákovice, vodní hasící přístroj Dyjákovice, sněhový hasící přístroj Dyjákovice, pěnový hasící přístroj Dyjákovice, požární zabezpečení Dyjákovice, požární bezpečnost Dyjákovice, protipožární ochrana Dyjákovice, servisní organizace hasících přístrojů Dyjákovice, hasící syytémy serverovny Dyjákovice,hasící filter Dyjákovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dyjákovice, hasící systémy pro autobusy Dyjákovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.