Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dvůr Králové nad Labem

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dvůr Králové nad Labem, hasicí přístroje Dvůr Králové nad Labem, školení na hasicí přístroje Dvůr Králové nad Labem, prodej hasicích systémů Dvůr Králové nad Labem, prodej hasicích přístrojů Dvůr Králové nad Labem, hasiva a hasicí příslušenství Dvůr Králové nad Labem, Tepostop Dvůr Králové nad Labem, firestop Dvůr Králové nad Labem, hasicí systémy Dvůr Králové nad Labem, hasicí zařízení Dvůr Králové nad Labem, hasicí přístroje Dvůr Králové nad Labem, požární ochrana Dvůr Králové nad Labem, stabilní hasicí zařízení Dvůr Králové nad Labem, lokální stabilní hasicí zařízení Dvůr Králové nad Labem, automatický hasicí systém Dvůr Králové nad Labem, samočinný hasicí systém Dvůr Králové nad Labem, hasit CO2 Dvůr Králové nad Labem, hasit oxid uhličitý Dvůr Králové nad Labem, hasit s inergen Dvůr Králové nad Labem, čisté hasivo Dvůr Králové nad Labem, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dvůr Králové nad Labem, vodní hasící přístroj Dvůr Králové nad Labem, sněhový hasící přístroj Dvůr Králové nad Labem, pěnový hasící přístroj Dvůr Králové nad Labem, požární zabezpečení Dvůr Králové nad Labem, požární bezpečnost Dvůr Králové nad Labem, protipožární ochrana Dvůr Králové nad Labem, servisní organizace hasících přístrojů Dvůr Králové nad Labem, hasící syytémy serverovny Dvůr Králové nad Labem,hasící filter Dvůr Králové nad Labem, hasící přístroje pro cnc stroje Dvůr Králové nad Labem, hasící systémy pro autobusy Dvůr Králové nad Labem, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.