Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dvorce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dvorce, hasicí přístroje Dvorce, školení na hasicí přístroje Dvorce, prodej hasicích systémů Dvorce, prodej hasicích přístrojů Dvorce, hasiva a hasicí příslušenství Dvorce, Tepostop Dvorce, firestop Dvorce, hasicí systémy Dvorce, hasicí zařízení Dvorce, hasicí přístroje Dvorce, požární ochrana Dvorce, stabilní hasicí zařízení Dvorce, lokální stabilní hasicí zařízení Dvorce, automatický hasicí systém Dvorce, samočinný hasicí systém Dvorce, hasit CO2 Dvorce, hasit oxid uhličitý Dvorce, hasit s inergen Dvorce, čisté hasivo Dvorce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dvorce, vodní hasící přístroj Dvorce, sněhový hasící přístroj Dvorce, pěnový hasící přístroj Dvorce, požární zabezpečení Dvorce, požární bezpečnost Dvorce, protipožární ochrana Dvorce, servisní organizace hasících přístrojů Dvorce, hasící syytémy serverovny Dvorce,hasící filter Dvorce, hasící přístroje pro cnc stroje Dvorce, hasící systémy pro autobusy Dvorce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.