Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dvakačovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dvakačovice, hasicí přístroje Dvakačovice, školení na hasicí přístroje Dvakačovice, prodej hasicích systémů Dvakačovice, prodej hasicích přístrojů Dvakačovice, hasiva a hasicí příslušenství Dvakačovice, Tepostop Dvakačovice, firestop Dvakačovice, hasicí systémy Dvakačovice, hasicí zařízení Dvakačovice, hasicí přístroje Dvakačovice, požární ochrana Dvakačovice, stabilní hasicí zařízení Dvakačovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dvakačovice, automatický hasicí systém Dvakačovice, samočinný hasicí systém Dvakačovice, hasit CO2 Dvakačovice, hasit oxid uhličitý Dvakačovice, hasit s inergen Dvakačovice, čisté hasivo Dvakačovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dvakačovice, vodní hasící přístroj Dvakačovice, sněhový hasící přístroj Dvakačovice, pěnový hasící přístroj Dvakačovice, požární zabezpečení Dvakačovice, požární bezpečnost Dvakačovice, protipožární ochrana Dvakačovice, servisní organizace hasících přístrojů Dvakačovice, hasící syytémy serverovny Dvakačovice,hasící filter Dvakačovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dvakačovice, hasící systémy pro autobusy Dvakačovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.