Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dušníky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dušníky, hasicí přístroje Dušníky, školení na hasicí přístroje Dušníky, prodej hasicích systémů Dušníky, prodej hasicích přístrojů Dušníky, hasiva a hasicí příslušenství Dušníky, Tepostop Dušníky, firestop Dušníky, hasicí systémy Dušníky, hasicí zařízení Dušníky, hasicí přístroje Dušníky, požární ochrana Dušníky, stabilní hasicí zařízení Dušníky, lokální stabilní hasicí zařízení Dušníky, automatický hasicí systém Dušníky, samočinný hasicí systém Dušníky, hasit CO2 Dušníky, hasit oxid uhličitý Dušníky, hasit s inergen Dušníky, čisté hasivo Dušníky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dušníky, vodní hasící přístroj Dušníky, sněhový hasící přístroj Dušníky, pěnový hasící přístroj Dušníky, požární zabezpečení Dušníky, požární bezpečnost Dušníky, protipožární ochrana Dušníky, servisní organizace hasících přístrojů Dušníky, hasící syytémy serverovny Dušníky,hasící filter Dušníky, hasící přístroje pro cnc stroje Dušníky, hasící systémy pro autobusy Dušníky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.