Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dušejov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dušejov, hasicí přístroje Dušejov, školení na hasicí přístroje Dušejov, prodej hasicích systémů Dušejov, prodej hasicích přístrojů Dušejov, hasiva a hasicí příslušenství Dušejov, Tepostop Dušejov, firestop Dušejov, hasicí systémy Dušejov, hasicí zařízení Dušejov, hasicí přístroje Dušejov, požární ochrana Dušejov, stabilní hasicí zařízení Dušejov, lokální stabilní hasicí zařízení Dušejov, automatický hasicí systém Dušejov, samočinný hasicí systém Dušejov, hasit CO2 Dušejov, hasit oxid uhličitý Dušejov, hasit s inergen Dušejov, čisté hasivo Dušejov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dušejov, vodní hasící přístroj Dušejov, sněhový hasící přístroj Dušejov, pěnový hasící přístroj Dušejov, požární zabezpečení Dušejov, požární bezpečnost Dušejov, protipožární ochrana Dušejov, servisní organizace hasících přístrojů Dušejov, hasící syytémy serverovny Dušejov,hasící filter Dušejov, hasící přístroje pro cnc stroje Dušejov, hasící systémy pro autobusy Dušejov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.