Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dunice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dunice, hasicí přístroje Dunice, školení na hasicí přístroje Dunice, prodej hasicích systémů Dunice, prodej hasicích přístrojů Dunice, hasiva a hasicí příslušenství Dunice, Tepostop Dunice, firestop Dunice, hasicí systémy Dunice, hasicí zařízení Dunice, hasicí přístroje Dunice, požární ochrana Dunice, stabilní hasicí zařízení Dunice, lokální stabilní hasicí zařízení Dunice, automatický hasicí systém Dunice, samočinný hasicí systém Dunice, hasit CO2 Dunice, hasit oxid uhličitý Dunice, hasit s inergen Dunice, čisté hasivo Dunice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dunice, vodní hasící přístroj Dunice, sněhový hasící přístroj Dunice, pěnový hasící přístroj Dunice, požární zabezpečení Dunice, požární bezpečnost Dunice, protipožární ochrana Dunice, servisní organizace hasících přístrojů Dunice, hasící syytémy serverovny Dunice,hasící filter Dunice, hasící přístroje pro cnc stroje Dunice, hasící systémy pro autobusy Dunice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.