Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Důl

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Důl, hasicí přístroje Důl, školení na hasicí přístroje Důl, prodej hasicích systémů Důl, prodej hasicích přístrojů Důl, hasiva a hasicí příslušenství Důl, Tepostop Důl, firestop Důl, hasicí systémy Důl, hasicí zařízení Důl, hasicí přístroje Důl, požární ochrana Důl, stabilní hasicí zařízení Důl, lokální stabilní hasicí zařízení Důl, automatický hasicí systém Důl, samočinný hasicí systém Důl, hasit CO2 Důl, hasit oxid uhličitý Důl, hasit s inergen Důl, čisté hasivo Důl, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Důl, vodní hasící přístroj Důl, sněhový hasící přístroj Důl, pěnový hasící přístroj Důl, požární zabezpečení Důl, požární bezpečnost Důl, protipožární ochrana Důl, servisní organizace hasících přístrojů Důl, hasící syytémy serverovny Důl,hasící filter Důl, hasící přístroje pro cnc stroje Důl, hasící systémy pro autobusy Důl, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.