Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dukovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dukovany, hasicí přístroje Dukovany, školení na hasicí přístroje Dukovany, prodej hasicích systémů Dukovany, prodej hasicích přístrojů Dukovany, hasiva a hasicí příslušenství Dukovany, Tepostop Dukovany, firestop Dukovany, hasicí systémy Dukovany, hasicí zařízení Dukovany, hasicí přístroje Dukovany, požární ochrana Dukovany, stabilní hasicí zařízení Dukovany, lokální stabilní hasicí zařízení Dukovany, automatický hasicí systém Dukovany, samočinný hasicí systém Dukovany, hasit CO2 Dukovany, hasit oxid uhličitý Dukovany, hasit s inergen Dukovany, čisté hasivo Dukovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dukovany, vodní hasící přístroj Dukovany, sněhový hasící přístroj Dukovany, pěnový hasící přístroj Dukovany, požární zabezpečení Dukovany, požární bezpečnost Dukovany, protipožární ochrana Dukovany, servisní organizace hasících přístrojů Dukovany, hasící syytémy serverovny Dukovany,hasící filter Dukovany, hasící přístroje pro cnc stroje Dukovany, hasící systémy pro autobusy Dukovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.