Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dudín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dudín, hasicí přístroje Dudín, školení na hasicí přístroje Dudín, prodej hasicích systémů Dudín, prodej hasicích přístrojů Dudín, hasiva a hasicí příslušenství Dudín, Tepostop Dudín, firestop Dudín, hasicí systémy Dudín, hasicí zařízení Dudín, hasicí přístroje Dudín, požární ochrana Dudín, stabilní hasicí zařízení Dudín, lokální stabilní hasicí zařízení Dudín, automatický hasicí systém Dudín, samočinný hasicí systém Dudín, hasit CO2 Dudín, hasit oxid uhličitý Dudín, hasit s inergen Dudín, čisté hasivo Dudín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dudín, vodní hasící přístroj Dudín, sněhový hasící přístroj Dudín, pěnový hasící přístroj Dudín, požární zabezpečení Dudín, požární bezpečnost Dudín, protipožární ochrana Dudín, servisní organizace hasících přístrojů Dudín, hasící syytémy serverovny Dudín,hasící filter Dudín, hasící přístroje pro cnc stroje Dudín, hasící systémy pro autobusy Dudín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.