Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Duchcov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Duchcov, hasicí přístroje Duchcov, školení na hasicí přístroje Duchcov, prodej hasicích systémů Duchcov, prodej hasicích přístrojů Duchcov, hasiva a hasicí příslušenství Duchcov, Tepostop Duchcov, firestop Duchcov, hasicí systémy Duchcov, hasicí zařízení Duchcov, hasicí přístroje Duchcov, požární ochrana Duchcov, stabilní hasicí zařízení Duchcov, lokální stabilní hasicí zařízení Duchcov, automatický hasicí systém Duchcov, samočinný hasicí systém Duchcov, hasit CO2 Duchcov, hasit oxid uhličitý Duchcov, hasit s inergen Duchcov, čisté hasivo Duchcov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Duchcov, vodní hasící přístroj Duchcov, sněhový hasící přístroj Duchcov, pěnový hasící přístroj Duchcov, požární zabezpečení Duchcov, požární bezpečnost Duchcov, protipožární ochrana Duchcov, servisní organizace hasících přístrojů Duchcov, hasící syytémy serverovny Duchcov,hasící filter Duchcov, hasící přístroje pro cnc stroje Duchcov, hasící systémy pro autobusy Duchcov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.