Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubovice, hasicí přístroje Dubovice, školení na hasicí přístroje Dubovice, prodej hasicích systémů Dubovice, prodej hasicích přístrojů Dubovice, hasiva a hasicí příslušenství Dubovice, Tepostop Dubovice, firestop Dubovice, hasicí systémy Dubovice, hasicí zařízení Dubovice, hasicí přístroje Dubovice, požární ochrana Dubovice, stabilní hasicí zařízení Dubovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dubovice, automatický hasicí systém Dubovice, samočinný hasicí systém Dubovice, hasit CO2 Dubovice, hasit oxid uhličitý Dubovice, hasit s inergen Dubovice, čisté hasivo Dubovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubovice, vodní hasící přístroj Dubovice, sněhový hasící přístroj Dubovice, pěnový hasící přístroj Dubovice, požární zabezpečení Dubovice, požární bezpečnost Dubovice, protipožární ochrana Dubovice, servisní organizace hasících přístrojů Dubovice, hasící syytémy serverovny Dubovice,hasící filter Dubovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dubovice, hasící systémy pro autobusy Dubovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.