Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubno, hasicí přístroje Dubno, školení na hasicí přístroje Dubno, prodej hasicích systémů Dubno, prodej hasicích přístrojů Dubno, hasiva a hasicí příslušenství Dubno, Tepostop Dubno, firestop Dubno, hasicí systémy Dubno, hasicí zařízení Dubno, hasicí přístroje Dubno, požární ochrana Dubno, stabilní hasicí zařízení Dubno, lokální stabilní hasicí zařízení Dubno, automatický hasicí systém Dubno, samočinný hasicí systém Dubno, hasit CO2 Dubno, hasit oxid uhličitý Dubno, hasit s inergen Dubno, čisté hasivo Dubno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubno, vodní hasící přístroj Dubno, sněhový hasící přístroj Dubno, pěnový hasící přístroj Dubno, požární zabezpečení Dubno, požární bezpečnost Dubno, protipožární ochrana Dubno, servisní organizace hasících přístrojů Dubno, hasící syytémy serverovny Dubno,hasící filter Dubno, hasící přístroje pro cnc stroje Dubno, hasící systémy pro autobusy Dubno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.