Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubnice, hasicí přístroje Dubnice, školení na hasicí přístroje Dubnice, prodej hasicích systémů Dubnice, prodej hasicích přístrojů Dubnice, hasiva a hasicí příslušenství Dubnice, Tepostop Dubnice, firestop Dubnice, hasicí systémy Dubnice, hasicí zařízení Dubnice, hasicí přístroje Dubnice, požární ochrana Dubnice, stabilní hasicí zařízení Dubnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dubnice, automatický hasicí systém Dubnice, samočinný hasicí systém Dubnice, hasit CO2 Dubnice, hasit oxid uhličitý Dubnice, hasit s inergen Dubnice, čisté hasivo Dubnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubnice, vodní hasící přístroj Dubnice, sněhový hasící přístroj Dubnice, pěnový hasící přístroj Dubnice, požární zabezpečení Dubnice, požární bezpečnost Dubnice, protipožární ochrana Dubnice, servisní organizace hasících přístrojů Dubnice, hasící syytémy serverovny Dubnice,hasící filter Dubnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dubnice, hasící systémy pro autobusy Dubnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.