Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubné, hasicí přístroje Dubné, školení na hasicí přístroje Dubné, prodej hasicích systémů Dubné, prodej hasicích přístrojů Dubné, hasiva a hasicí příslušenství Dubné, Tepostop Dubné, firestop Dubné, hasicí systémy Dubné, hasicí zařízení Dubné, hasicí přístroje Dubné, požární ochrana Dubné, stabilní hasicí zařízení Dubné, lokální stabilní hasicí zařízení Dubné, automatický hasicí systém Dubné, samočinný hasicí systém Dubné, hasit CO2 Dubné, hasit oxid uhličitý Dubné, hasit s inergen Dubné, čisté hasivo Dubné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubné, vodní hasící přístroj Dubné, sněhový hasící přístroj Dubné, pěnový hasící přístroj Dubné, požární zabezpečení Dubné, požární bezpečnost Dubné, protipožární ochrana Dubné, servisní organizace hasících přístrojů Dubné, hasící syytémy serverovny Dubné,hasící filter Dubné, hasící přístroje pro cnc stroje Dubné, hasící systémy pro autobusy Dubné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.