Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubňany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubňany, hasicí přístroje Dubňany, školení na hasicí přístroje Dubňany, prodej hasicích systémů Dubňany, prodej hasicích přístrojů Dubňany, hasiva a hasicí příslušenství Dubňany, Tepostop Dubňany, firestop Dubňany, hasicí systémy Dubňany, hasicí zařízení Dubňany, hasicí přístroje Dubňany, požární ochrana Dubňany, stabilní hasicí zařízení Dubňany, lokální stabilní hasicí zařízení Dubňany, automatický hasicí systém Dubňany, samočinný hasicí systém Dubňany, hasit CO2 Dubňany, hasit oxid uhličitý Dubňany, hasit s inergen Dubňany, čisté hasivo Dubňany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubňany, vodní hasící přístroj Dubňany, sněhový hasící přístroj Dubňany, pěnový hasící přístroj Dubňany, požární zabezpečení Dubňany, požární bezpečnost Dubňany, protipožární ochrana Dubňany, servisní organizace hasících přístrojů Dubňany, hasící syytémy serverovny Dubňany,hasící filter Dubňany, hasící přístroje pro cnc stroje Dubňany, hasící systémy pro autobusy Dubňany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.