Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dublovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dublovice, hasicí přístroje Dublovice, školení na hasicí přístroje Dublovice, prodej hasicích systémů Dublovice, prodej hasicích přístrojů Dublovice, hasiva a hasicí příslušenství Dublovice, Tepostop Dublovice, firestop Dublovice, hasicí systémy Dublovice, hasicí zařízení Dublovice, hasicí přístroje Dublovice, požární ochrana Dublovice, stabilní hasicí zařízení Dublovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dublovice, automatický hasicí systém Dublovice, samočinný hasicí systém Dublovice, hasit CO2 Dublovice, hasit oxid uhličitý Dublovice, hasit s inergen Dublovice, čisté hasivo Dublovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dublovice, vodní hasící přístroj Dublovice, sněhový hasící přístroj Dublovice, pěnový hasící přístroj Dublovice, požární zabezpečení Dublovice, požární bezpečnost Dublovice, protipožární ochrana Dublovice, servisní organizace hasících přístrojů Dublovice, hasící syytémy serverovny Dublovice,hasící filter Dublovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dublovice, hasící systémy pro autobusy Dublovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.