Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubičné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubičné, hasicí přístroje Dubičné, školení na hasicí přístroje Dubičné, prodej hasicích systémů Dubičné, prodej hasicích přístrojů Dubičné, hasiva a hasicí příslušenství Dubičné, Tepostop Dubičné, firestop Dubičné, hasicí systémy Dubičné, hasicí zařízení Dubičné, hasicí přístroje Dubičné, požární ochrana Dubičné, stabilní hasicí zařízení Dubičné, lokální stabilní hasicí zařízení Dubičné, automatický hasicí systém Dubičné, samočinný hasicí systém Dubičné, hasit CO2 Dubičné, hasit oxid uhličitý Dubičné, hasit s inergen Dubičné, čisté hasivo Dubičné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubičné, vodní hasící přístroj Dubičné, sněhový hasící přístroj Dubičné, pěnový hasící přístroj Dubičné, požární zabezpečení Dubičné, požární bezpečnost Dubičné, protipožární ochrana Dubičné, servisní organizace hasících přístrojů Dubičné, hasící syytémy serverovny Dubičné,hasící filter Dubičné, hasící přístroje pro cnc stroje Dubičné, hasící systémy pro autobusy Dubičné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.