Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubicko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubicko, hasicí přístroje Dubicko, školení na hasicí přístroje Dubicko, prodej hasicích systémů Dubicko, prodej hasicích přístrojů Dubicko, hasiva a hasicí příslušenství Dubicko, Tepostop Dubicko, firestop Dubicko, hasicí systémy Dubicko, hasicí zařízení Dubicko, hasicí přístroje Dubicko, požární ochrana Dubicko, stabilní hasicí zařízení Dubicko, lokální stabilní hasicí zařízení Dubicko, automatický hasicí systém Dubicko, samočinný hasicí systém Dubicko, hasit CO2 Dubicko, hasit oxid uhličitý Dubicko, hasit s inergen Dubicko, čisté hasivo Dubicko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubicko, vodní hasící přístroj Dubicko, sněhový hasící přístroj Dubicko, pěnový hasící přístroj Dubicko, požární zabezpečení Dubicko, požární bezpečnost Dubicko, protipožární ochrana Dubicko, servisní organizace hasících přístrojů Dubicko, hasící syytémy serverovny Dubicko,hasící filter Dubicko, hasící přístroje pro cnc stroje Dubicko, hasící systémy pro autobusy Dubicko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.