Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubí, hasicí přístroje Dubí, školení na hasicí přístroje Dubí, prodej hasicích systémů Dubí, prodej hasicích přístrojů Dubí, hasiva a hasicí příslušenství Dubí, Tepostop Dubí, firestop Dubí, hasicí systémy Dubí, hasicí zařízení Dubí, hasicí přístroje Dubí, požární ochrana Dubí, stabilní hasicí zařízení Dubí, lokální stabilní hasicí zařízení Dubí, automatický hasicí systém Dubí, samočinný hasicí systém Dubí, hasit CO2 Dubí, hasit oxid uhličitý Dubí, hasit s inergen Dubí, čisté hasivo Dubí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubí, vodní hasící přístroj Dubí, sněhový hasící přístroj Dubí, pěnový hasící přístroj Dubí, požární zabezpečení Dubí, požární bezpečnost Dubí, protipožární ochrana Dubí, servisní organizace hasících přístrojů Dubí, hasící syytémy serverovny Dubí,hasící filter Dubí, hasící přístroje pro cnc stroje Dubí, hasící systémy pro autobusy Dubí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.