Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubenec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubenec, hasicí přístroje Dubenec, školení na hasicí přístroje Dubenec, prodej hasicích systémů Dubenec, prodej hasicích přístrojů Dubenec, hasiva a hasicí příslušenství Dubenec, Tepostop Dubenec, firestop Dubenec, hasicí systémy Dubenec, hasicí zařízení Dubenec, hasicí přístroje Dubenec, požární ochrana Dubenec, stabilní hasicí zařízení Dubenec, lokální stabilní hasicí zařízení Dubenec, automatický hasicí systém Dubenec, samočinný hasicí systém Dubenec, hasit CO2 Dubenec, hasit oxid uhličitý Dubenec, hasit s inergen Dubenec, čisté hasivo Dubenec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubenec, vodní hasící přístroj Dubenec, sněhový hasící přístroj Dubenec, pěnový hasící přístroj Dubenec, požární zabezpečení Dubenec, požární bezpečnost Dubenec, protipožární ochrana Dubenec, servisní organizace hasících přístrojů Dubenec, hasící syytémy serverovny Dubenec,hasící filter Dubenec, hasící přístroje pro cnc stroje Dubenec, hasící systémy pro autobusy Dubenec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.