Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubčany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubčany, hasicí přístroje Dubčany, školení na hasicí přístroje Dubčany, prodej hasicích systémů Dubčany, prodej hasicích přístrojů Dubčany, hasiva a hasicí příslušenství Dubčany, Tepostop Dubčany, firestop Dubčany, hasicí systémy Dubčany, hasicí zařízení Dubčany, hasicí přístroje Dubčany, požární ochrana Dubčany, stabilní hasicí zařízení Dubčany, lokální stabilní hasicí zařízení Dubčany, automatický hasicí systém Dubčany, samočinný hasicí systém Dubčany, hasit CO2 Dubčany, hasit oxid uhličitý Dubčany, hasit s inergen Dubčany, čisté hasivo Dubčany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubčany, vodní hasící přístroj Dubčany, sněhový hasící přístroj Dubčany, pěnový hasící přístroj Dubčany, požární zabezpečení Dubčany, požární bezpečnost Dubčany, protipožární ochrana Dubčany, servisní organizace hasících přístrojů Dubčany, hasící syytémy serverovny Dubčany,hasící filter Dubčany, hasící přístroje pro cnc stroje Dubčany, hasící systémy pro autobusy Dubčany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.