Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dubany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dubany, hasicí přístroje Dubany, školení na hasicí přístroje Dubany, prodej hasicích systémů Dubany, prodej hasicích přístrojů Dubany, hasiva a hasicí příslušenství Dubany, Tepostop Dubany, firestop Dubany, hasicí systémy Dubany, hasicí zařízení Dubany, hasicí přístroje Dubany, požární ochrana Dubany, stabilní hasicí zařízení Dubany, lokální stabilní hasicí zařízení Dubany, automatický hasicí systém Dubany, samočinný hasicí systém Dubany, hasit CO2 Dubany, hasit oxid uhličitý Dubany, hasit s inergen Dubany, čisté hasivo Dubany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dubany, vodní hasící přístroj Dubany, sněhový hasící přístroj Dubany, pěnový hasící přístroj Dubany, požární zabezpečení Dubany, požární bezpečnost Dubany, protipožární ochrana Dubany, servisní organizace hasících přístrojů Dubany, hasící syytémy serverovny Dubany,hasící filter Dubany, hasící přístroje pro cnc stroje Dubany, hasící systémy pro autobusy Dubany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.