Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dub nad Moravou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dub nad Moravou, hasicí přístroje Dub nad Moravou, školení na hasicí přístroje Dub nad Moravou, prodej hasicích systémů Dub nad Moravou, prodej hasicích přístrojů Dub nad Moravou, hasiva a hasicí příslušenství Dub nad Moravou, Tepostop Dub nad Moravou, firestop Dub nad Moravou, hasicí systémy Dub nad Moravou, hasicí zařízení Dub nad Moravou, hasicí přístroje Dub nad Moravou, požární ochrana Dub nad Moravou, stabilní hasicí zařízení Dub nad Moravou, lokální stabilní hasicí zařízení Dub nad Moravou, automatický hasicí systém Dub nad Moravou, samočinný hasicí systém Dub nad Moravou, hasit CO2 Dub nad Moravou, hasit oxid uhličitý Dub nad Moravou, hasit s inergen Dub nad Moravou, čisté hasivo Dub nad Moravou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dub nad Moravou, vodní hasící přístroj Dub nad Moravou, sněhový hasící přístroj Dub nad Moravou, pěnový hasící přístroj Dub nad Moravou, požární zabezpečení Dub nad Moravou, požární bezpečnost Dub nad Moravou, protipožární ochrana Dub nad Moravou, servisní organizace hasících přístrojů Dub nad Moravou, hasící syytémy serverovny Dub nad Moravou,hasící filter Dub nad Moravou, hasící přístroje pro cnc stroje Dub nad Moravou, hasící systémy pro autobusy Dub nad Moravou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.