Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dub

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dub, hasicí přístroje Dub, školení na hasicí přístroje Dub, prodej hasicích systémů Dub, prodej hasicích přístrojů Dub, hasiva a hasicí příslušenství Dub, Tepostop Dub, firestop Dub, hasicí systémy Dub, hasicí zařízení Dub, hasicí přístroje Dub, požární ochrana Dub, stabilní hasicí zařízení Dub, lokální stabilní hasicí zařízení Dub, automatický hasicí systém Dub, samočinný hasicí systém Dub, hasit CO2 Dub, hasit oxid uhličitý Dub, hasit s inergen Dub, čisté hasivo Dub, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dub, vodní hasící přístroj Dub, sněhový hasící přístroj Dub, pěnový hasící přístroj Dub, požární zabezpečení Dub, požární bezpečnost Dub, protipožární ochrana Dub, servisní organizace hasících přístrojů Dub, hasící syytémy serverovny Dub,hasící filter Dub, hasící přístroje pro cnc stroje Dub, hasící systémy pro autobusy Dub, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.