Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Držková

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Držková, hasicí přístroje Držková, školení na hasicí přístroje Držková, prodej hasicích systémů Držková, prodej hasicích přístrojů Držková, hasiva a hasicí příslušenství Držková, Tepostop Držková, firestop Držková, hasicí systémy Držková, hasicí zařízení Držková, hasicí přístroje Držková, požární ochrana Držková, stabilní hasicí zařízení Držková, lokální stabilní hasicí zařízení Držková, automatický hasicí systém Držková, samočinný hasicí systém Držková, hasit CO2 Držková, hasit oxid uhličitý Držková, hasit s inergen Držková, čisté hasivo Držková, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Držková, vodní hasící přístroj Držková, sněhový hasící přístroj Držková, pěnový hasící přístroj Držková, požární zabezpečení Držková, požární bezpečnost Držková, protipožární ochrana Držková, servisní organizace hasících přístrojů Držková, hasící syytémy serverovny Držková,hasící filter Držková, hasící přístroje pro cnc stroje Držková, hasící systémy pro autobusy Držková, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.